Amalia Ferentinou


Roommates


Νο 3. 2001, pencil on paper, 28x30
Νο 4. 2008, pencil on paper, 21x28
Νο 5. 2011, wood paint on paper, 20x29
Νο 6. 2011, wood paint on paper, 20x29
Νο 7. 2011, wood paint on paper, 20x29
Νο 8. 2011, wood paint on paper, 20x29
Νο 9. 2012, wood paint on paper, 20x29
Νο 10. 2012, wood paint on paper, 20x29
Νο 11. 2012, wood paint on paper, 20x29
Νο 12. 2012, wood paint on paper, 20x29
Νο 13. 2012, wood paint on paper, 20x29
Νο 14. 2012, wood paint on paper, 20x29
Νο 15. 2012, wood paint on paper, 20x29
Νο 16. 2012, wood paint on paper, 20x29
Νο 17. 2012, wood paint on paperί, 20x29
Νο 18. 2012, wood paint on paper, 20x29
Νο 19. 2014, pencil on paper, 20x29
Νο 20. 2014, pencil on paper, 20x29

Contact

amaliaferentinou@gmail.com

Amalia Ferentinou
Parikia, Paros
Cyclades
P.O. 84401

+30 6936144909